Uczciwość

Dokładność

Bezpieczeństwo

Polityka prywatności

Niniejszy dokument przedstawia zasady dotyczące prywatności i plików Cookies obowiązujące na stronach internetowych firmy Nittan Euro Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej (dalej Nittan Euro Tech).
Korzystanie ze strony internetowej nittaneurotech.com jest równoznaczne z akceptacją zasad przedstawionych w niniejszej polityce prywatności.

I. Informacje ogólne
Strona internetowa nittaneurotech.com prowadzona jest przez Nittan Euro Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej (43 – 382) przy ul. Rudawka 83 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000311754, numer NIP 5472093968, numer REGON: 24097768300000.

Nittan Euro Tech przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających jej stronę internetową. Dane użytkowników wykorzystywane są wyłącznie do celów administrowania serwisem oraz poprawnej obsługi Państwa jako klientów Nittan Euro Tech. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek osoby trzeciej.

Zawierając umowę z Nittan Euro Tech wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby jej realizacji w myśl ustawy o ochronie danych osobowych.
Przetwarzanie danych osobowych przez Nittan Euro Tech odbywa się na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).

Nittan Euro Tech dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Nittan Euro Tech stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i witryny.

W każdym czasie przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia, a także żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o kontakt pod adresem mailowym kontakt@nittaneurotech.com lub pod adresem: Nittan Euro Tech Sp. z o.o., ul. Rudawka 83, 43 – 382 Bielsko – Biała.

II. Dane przekazywane przez Użytkownika
Dane osobowe przekazane Nittan Euro Tech za pośrednictwem Formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej bądź poprzez kontakt mailowy na adres kontakt@nittaneurotech.com wykorzystane będą wyłącznie w celu kontaktu z Państwem i udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwo zapytania. Kontaktując się z Nittan Euro Tech i podając swoje dane osobowe upoważniają Państwo Nittan Euro Tech do ich przetwarzania w powyższym celu.
Ponadto, w razie złożenia przez Państwo zapytania ofertowego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez Nittan Euro Tech, podane dane osobowe przetwarzane będą, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, na potrzeby zawarcia i realizacji umowy.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu umożliwienia kontaktu z Państwem oraz ewentualnego zawarcia i realizacji umowy.
Przechowywanie przekazanych Nittan Euro Tech danych i ich dalsze wykorzystanie, w tym do celów marketingowych, w szczególności do przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422) możliwe będzie wyłącznie po wyraźnym wyrażeniu przez Państwo zgody na takie wykorzystanie przekazanych Nittan Euro Tech danych.
III. Pliki Cookies
Strona internetowa nittaneurotech.com korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkowników strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z niej.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony internetowej.

Na stronie Nittan Euro Tech wykorzystywane są następujące pliki Cookies:

Ciasteczka tymczasowe („session cookies”)
Te pliki są umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji) i zostają wykasowane po jej zamknięciu. Są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcje serwisu działały poprawnie.

Ciasteczka stałe („persistent cookies”)
Te pliki pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Zezwalają na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzany jest dany serwis.
Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia obsługi plików Cookies.
IV. Kariera i rekrutacja
Nittan Euro Tech zachowuje w poufności informacje zawarte w otrzymywanych CV. Informacje te przetwarzane są wyłącznie dla potrzeb procesu rekrutacji.
Każde podanie o pracę, by mogło zostać rozpatrzone musi zawierać klauzulę o zgodzie kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych do celów rekrutacji przez Nittan Euro Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej.
V. Odnośniki do innych stron
Strona Nittan Euro Tech zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nittan Euro Tech nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Nittan Euro Tech.
VI. Zmiany w polityce prywatności
Nittan Euro Tech zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności. Zmieniona polityka prywatności obowiązuje użytkowników od momentu udostępnienia jej pod adresem nittaneurotech.com

Kontakt

Nittan Euro Tech
Adres: Rudawka 83, Bielsko-Biała
E-mail: kontakt@nittaneurotech.pl